Home Contact English

Magic Members

Een standaard product van Magic Minds is Magic Members. Met Magic Members automatiseert u uw ledenadministratie met een koppelingsmogelijkheid naar een financieel systeem (Exact Globe, Afas, SAP e.d.). Er wordt bovendien een koppeling verzorgd, indien u dat wenst, met elk denkbaar platform. Magic Minds maakt de standaard applicatie met enig ontwikkelwerk geheel geschikt voor uw leden- en financiele administratie. Door de ervaring opgedaan met het jarenlang ondersteunen van de ledenapplicaite van de KNGU kunnen wij eeen applicatie aanbieden waarvan wij zeker weten dat deze uw ledenadministratie een stuk gemakkelijker maakt. Bijvoorbeeld bij het over hevelen van de Ledenadministratie taken van de ene ledenadministrateur naar de ander is dit geen probleem en sluit dit feilloos aan.

Met Leden on Line beschikt u over een webbased decentrale invoer van ledengegevens via uw vereniging. Voor een gedetailleerde beschrijving van Magic Members verwijzen wij u naar de button links van deze pagina. U treft daar een productbeschrijving aan van Magic Members, die u hier ook als pdf kunt downloaden.

Magic Members is erop gericht dat samenwerkende organisaties gegevens kunnen uitwisselen. Overkoepelende organisatie en de onderliggende organisaties, kunnen zo een gezamelijke administratie voeren.

Met Magic Members richt Magic Software zich specifiek op bonden, verenigingen, stichtingen en andere organisaties die met leden, abonnementen of contributies werken. Magic Members biedt namelijk uitgebreide mogelijkheden om uw ledenadministratie te automatiseren.

Middels een browser (bv I.E.) is het systeem bovendien vrij toegankelijk, via internet of intranet verbindingen, hetgeen betekent dat het in principe niet meer uitmaakt waar een gebruiker zich bevindt.

Door de uitgekiende schema's is dit pakket bovendien uitstekend door verschillende soorten leden organisaties te gebruiken.

Daarnaast is Magic Members open en flexibel opgezet, zodat specifieke wensen en aanpassingen van verenigingen ten aanzien van inrichting en uitbreiding, eenvoudig realiseerbaar zijn.

Ontdek de kracht en flexibiliteit van Magic Members:

 • Applicatie gericht op registratie en beheer van leden
 • Eenvoudige koppeling naar financiele pakketten
 • Gebruikersgemak
 • Flexibel
 • Gemakkelijk aan te passen
 • Schematisch kan de opzet van Magic Members als volgt worden weergegeven:

  Organisaties

  Ledenorganisatie kennen vaak uitgebreide en/ of complexe structuren naar regio’s, doelstellingen en specifieke onderdelen of afdelingen. Daarbij werkt men ook veelal met aangesloten verenigingen. Magic Members voorziet hierin en kan de organisatiestructuur van een vereniging of bond volledig ondersteunen en naast elkaar laten bestaan. Hierdoor zijn aangesloten leden zowel naar groep als naar eigenschappen in te delen en te categoriseren, hetgeen een duidelijk inzicht geeft in de samenstelling en opzet van een organisatie.

  Personen

  De module personen vormt het hart van Magic Members. Naast uiteraard de adres en contactgegevens van de persoon, kunnen personen naar eigenschappen en status worden ingedeeld. Een aantal statussen en eigenschappen zijn voorgedefinieerd en daarnaast zijn er vrij te definiëren ‘kenmerken’, naar de inzichten en indelingswijze van de specifieke organisatie.

  Naast permanente indelingen van personen, op basis van groepen, verworvenheden en geografische indelingen, zijn personen ook in te delen naar geplande activiteiten en/ of tijdelijke statussen.

  Magic Members kent daarnaast zeer uitgebreide selectie mogelijkheden, welke voor een belangrijk deel vrij inrichtbaar zijn, waardoor gegevens weergave naar ad hoc en actuele inzichten eenvoudig mogelijk is.

  Financien

  Magic Members kent zelf geen geïntegreerde financiële administratie module maar verzorgt wel de volledige financiële afhandeling van en naar leden en organisaties. Contributies kunnen naar soort, categorie en aangesloten organisatie worden ingericht. Koppelingen aan financiële pakketten zijn relatief eenvoudig en snel te realiseren en veelal afhankelijk van de hiertoe gelegde open interfaces in de specifieke financiële pakketten. Facturering van contributies, middellijk (via aangesloten organisaties) en onmiddellijk (rechtstreeks naar leden, zowel tijdsevenredig als periodiek), producten en abonnementen kan plaatsvinden middels OLA formulieren en acceptgiro s, maar ook middels automatische incasso. Aanmaningen en invorderingsacties zijn uiteraard een onderdeel van de factureringsmodule. De financiele historie kan per aangesloten persoon en/ of organisatie worden ingezien.

  Koppelingen en interfaces

  Magic Members is volledig open van opzet en daarmee te koppelen aan iedere financiele administratie, voorzien van een open interface. Bovendien is er een aansluiting mogelijk op de broker van het NOC*NSF. Ook zijn koppelingen aan MS Outlook, tekstverwerkers en spreadsheet programma’s eenvoudig realiseerbaar.

  Waarom kiezen voor Magic Members?

  • Magic Members is de enige uitgebreide bondsgerichte en CRM gebaseerde applicatie waarin het lid en de daaraan verbonden activiteiten uitgebreid aan bod komen.
  • Magic Members is ontwikkeld in samenwerking met de KNGU.
  • Magic Members biedt sportbonden een efficiënte en op internet gebaseerde helpdeskondersteuning aan, alsmede regelmatige updates en upgrades.
  • De Magic ontwikkelomgeving maakt het mogelijk om gewenste aanpassingen of bondspecifieke werkzaamheden in Magic Members snel en eenvoudig door te voeren.
  • Magic Software levert continuiteit. Magic Software Enterprises is al 15 jaar op de markt met een ontwikkelomgeving die voortdurend wordt aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen.

  Specificaties

  Minimaal:
  Windows XP
  Windows NT 4.0 (SP5 of 6a)
  Windows 2000
  Pentium 512 Mhz
  250 Mb intern geheugen
  1 Gb vrije schijfruimte

  Aangeraden:
  512 Mb intern geheugen
  2 Gb vrije schijfruimte

  Platform ondersteuning:
  Windows 2000, WIndows XP, Windows NT Servers, Windows NT, UNIX, Linux

  Database ondersteuning:
  Oracle, MS-SQL Server, DB2, Informix

  Over Magic Software Enterprises

  Magic Software Enterprises (MSE) ontwikkelt en levert ‘state-of-the-art’ ontwikkeltechnologie, flexibele applicaties en diensten voor het effectief oplossen van bedrijfsvraagstukken. Met Magic Software halen ondernemingen het maximale rendement uit bestaande informatiesystemen en uit nieuwe technologieën.

  MSE is sinds 1991 genoteerd aan NASDAQ (NASDAQ: MGIC) en is in 1993 opgericht door Mashov Computers Ltd. MSE is onderdeel van de Formula Group (NASDAQ: FORTY), Israel's grootste publieke software onderneming. MSE heeft wereldwijd meer dan 700 werknemers, verspreid over vestigingen in 11 landen, en distributeurs in meer dan 40 landen. Sales, marketing, support en training worden locaal uitgevoerd met een sterke ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Israel. Research en Development activiteiten zijn geconcentreerd in het Israelische hoofdkantoor.